Μία ημέρα άδεια με αποδοχές ετησίως για τη διενέργεια γυναικολογικού ελέγχου

Σχολιάζοντας τις θέσεις των κομμάτων για τους μισθούς
May 8, 2023
Τα στοιχεία φτώχειας συγκλονίζουν. Ωστόσο η φτώχεια στην Ελλάδα βελτιώνεται
May 9, 2023
Σχολιάζοντας τις θέσεις των κομμάτων για τους μισθούς
May 8, 2023
Τα στοιχεία φτώχειας συγκλονίζουν. Ωστόσο η φτώχεια στην Ελλάδα βελτιώνεται
May 9, 2023
Share

Με το  άρθρο 47 παρ. 3α ν. 4674/2020, προστέθηκε για πρώτη φορά στο άρθρο 50 παρ. 9 του Υπαλληλικού Κώδικα διάταξη που προβλέπει ότι στις υπαλλήλους χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο με αποδοχές για τη διενέργεια ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου.

Προσφάτως, με το άρθρο 96 του Ν. 5043/2023, που τροποποιεί το άρθρου 40 του Ν. 4808/2021, θεσμοθετείται και για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα η άδεια, που ήδη ισχύει για τον δημόσιο τομέα, για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου (μία ημέρα με αποδοχές ετησίως).

Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται σε όλες τις εργαζόμενες γυναίκες, κι όχι μόνο στις εργαζόμενες μητέρες ή μέλλουσες μητέρες, καθώς σκοπός του νομοθέτη είναι η προστασία της οικογένειας και για το μέλλον, γι’ αυτό η διάταξη 40 παρ. 2 εισάγεται στο Κεφάλαιο Β με τίτλο: «Άδειες  Σχετικές με την Προστασία της Οικογένειας».

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα με τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων ενώ εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζόμενων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται ώστε να λάβει η εργαζόμενη την ημέρα άδειας με αποδοχές είναι η σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού περί πραγματοποίησης του σχετικού ελέγχου, κατ’ αναλογική εφαρμογή των όσων ορίζονται για τον δημόσιο τομέα, καθώς η νέα διάταξη του ν. 4808/2021 δεν το διευκρινίζει.

Δικηγόρος Εργατολόγος