Τα στοιχεία φτώχειας συγκλονίζουν. Ωστόσο η φτώχεια στην Ελλάδα βελτιώνεται

Μία ημέρα άδεια με αποδοχές ετησίως για τη διενέργεια γυναικολογικού ελέγχου
May 8, 2023
Δικαιούμαι άδεια αν εκλεγώ σε εφορευτική επιτροπή για τις εθνικές εκλογές; Πως αμείβομαι;
May 12, 2023
Share

Ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος καλεσμένος στον ANT1.

Δείτε το video που ακολουθεί:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Χώρας εκτιμήθηκε σε 18.563 ευρώ.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 • 712 ευρώ ετησίως για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
 • 995 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών
 • 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο εκτιμήθηκε σε 9.520 ευρω

ΜΕΣΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 • 2022: 10.832 ευρώ – Αυξήθηκε κατά 8,8% συγκριτικά με το 2021 όταν ήταν 9.952 ευρώ (περίπου στα επίπεδα του 2012 όταν ήταν 10.676 ευρώ. Από το 2013 το μέσο ισοδύναμο εισόδημα έπεσε κάτω από τις 10.000 ευρώ και παρέμεινε κάτω από 10.000 με εξαίρεση το 2020 και το 2022)

Κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού

 • 2022: 26,3% – Μείωση 2 μονάδες από το 2021 όταν ήταν 28,3%

Πληθυσμός σε χαμηλή ένταση εργασίας

 • 2022: 9,5% – Μείωση 2,6 μονάδες από το 2021 όταν ήταν 12,1%

Το 2022 μειώθηκε επίσης το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που διαβιοί σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας:

 • 10,9% (επί του συνόλου του πληθυσμού αυτής της ομάδας ηλικιών) εμφανίζοντας μείωση κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2021.

Η ένταση εργασίας αντικατοπτρίζει πόσο έχουν εργαστεί όλα τα μέλη ενός νοικοκυριού σε ηλικία εργασίας σε σύγκριση με το πλήρες δυναμικό τους. Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η ένταση εργασίας μέσα σε ένα νοικοκυριό, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να βρεθεί σε κίνδυνο φτώχειας.

Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας

 • 2022: 18,8% – Μείωση 0,8 μονάδες από το 2021 όταν ήταν 19,6%

Ο κίνδυνος φτώχειας επέστρεψε σε προπανδημικά επίπεδα και ειδικότερα στα επίπεδα του 2018. Ειδικότερα:

 • 2018: 18,5%
 • 2019: 17,9%
 • 2020: 17,7%
 • 2021: 19,6%
 • 2022: 18,8%

Ο δείκτης αυτός, που το 2005 ήταν 19,6%, σημείωσε αυξητική πορεία έως το 2012 όπου εκτιμήθηκε στο 23,1%, ενώ άρχισε να μειώνεται από το 2014, με εξαίρεση το 2021.

Άρα σε κίνδυνο φτώχειας είναι σχεδόν 1 στους 5 (18,8%) ενώ σε κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι 1 στους 4.

Σε απόλυτους αριθμούς, σε κίνδυνο φτώχειας βρίσκονται:

 • 235 νοικοκυριά (σε σύνολο 4.049.102 νοικοκυριών)
 • 945.199 πολίτες (σε σύνολο 10.399.329)

Σε ποιες Περιφέρειες της χώρας είναι πιο έντονος ο κίνδυνος φτώχειας:

 • Ιόνια Νησιά,
 • Βόρειο Αιγαίο,
 • Δυτική Ελλάδα,
 • Πελοπόννησος,
 • Δυτική Μακεδονία,
 • Στερεά Ελλάδα,
 • Κεντρική Μακεδονία και
 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης:

 • 25,9% : Προσχολική, πρωτοβάθμια και πρώτο στάδιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
 • 18,0%: Δεύτερο στάδιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • 7,2% : πρώτο και δεύτερο στάδιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΩΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ

Όπως πάντα, κυρίως οι συντάξεις και δευτερευόντως τα επιδόματα σώζουν τον πληθυσμό από την φτώχεια.

 • Οι συντάξεις μειώνουν το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας κατά 22,5 ποσοστιαίες μονάδες
 • Τα επιδόματα μειώνουν το ποσοστό του κινδύνου φτώχειας κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες
 • Αν δεν υπήρχαν συντάξεις και επιδόματα το ποσοστό φτώχειας θα ήταν 46,1%

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 • Γυναίκες : Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας το 2022 είναι υψηλότερο για τις γυναίκες (19,4%) σε σχέση με τους άνδρες (18,2%)
 • Ηλικιωμένοι: Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών εκτιμάται σε 16,8%, ενώ για άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών σε 19,1%
 • Μονογονεϊκές οικογένειες : κίνδυνος φτώχειας 37,7%
 • Νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες (π.χ. ζευγάρι με παππού ή γιαγιά που εισπράττει σύνταξη) και εξαρτώμενα παιδιά: 21,7%
 • Νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά: 18,9%
 • Εργαζόμενοι: Στους εργαζόμενους μειώθηκε ο κίνδυνος φτώχειας για άνδρες και γυναίκες σε όλες τις κατηγορίες
 • Μερική απασχόληση: Ο κίνδυνος φτώχειας στην πλήρη απασχόληση είναι μόλις 9,9%, ενώ στην μερική απασχόληση ανέρχεται σε 18,4%
 • Άνεργοι: 43,6% ο κίνδυνος φτώχειας με μεγάλους χαμένους τους άνδρες (51,8% έναντι 37%).
 • Νοικιασμένη κατοικία: Για όσους μένουν στο νοίκι ο κίνδυνος φτώχειας είναι κατάτι μεγαλύτερος: 19%

ΒΑΘΟΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

 • Το 50% των φτωχών κατέχουν εισόδημα μικρότερο από το 76,2% του κατωφλίου του κινδύνου φτώχειας (το οποίο ανέρχεται σε 5.712 ευρώ), δηλαδή κάτω από 4.353 ευρώ, ετησίως, ανά άτομο.

Δικηγόρος Εργατολόγος