Οι εκλογές, η άδεια, η εφορευτική επιτροπή και πως αμείβονται