ΠΡΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ;
September 11, 2018
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ;
September 11, 2018
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ;
September 11, 2018
Share
Στην παράταση της Εθνικής  Γενικής Συλλογικής Σύμβασης  Εργασίας

για ακόμη ένα έτος προχωρούν, έως τα τέλη Μαρτίου, η ΓΣΕΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις διαφυλάσσοντας τη συνέχιση ισχύος σειράς «θεσμικών»  όρων όπως του επιδόματος γάμου, των τριετιών και αδειών.
Για την ανανέωση ισχύος της ΕΓΣΣΕ ξεκίνησαν ήδη οι σχετικές συζητήσεις με δεδομένο το γεγονός ότι η μετενέργεια της σύμβασης εκπνέει στις 31 Μαρτίου.
 
Σημειώνεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν  έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για το ύψος του κατώτατου μισθού ο οποίος από το Νοέμβριο του 2012 έχει καθοριστεί νομοθετικά. Για τον επανακαθορισμό – αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει πρωτοβουλία της κυβέρνησης έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και με τεκμηριωμένη συνεκτίμηση των πραγματικών δεδομένων της οικονομίας, της απασχόλησης,  της παραγωγικότητας, των τιμών, της ανταγωνιστικότητας, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών.