Οι ρήτρες προειδοποίησης παραίτησης του εργαζόμενου. Με αφορμή τις ρήτρες σε τουριστική μονάδα της Κρήτης τι ισχύει