Το νέο τρικ στις συμβάσεις εργασίας στον τουρισμό. Η νέα πονηρή ρήτρα για τους εργαζόμενους που παραιτούνται