Η αλήθεια για την εργασία στον Τουρισμό. Οι συνθήκες, οι μισθοί