ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ;

ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
September 11, 2018
ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΡΓΙΕΣ;
September 11, 2018
ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
September 11, 2018
ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΡΓΙΕΣ;
September 11, 2018
Share

Καταρχήν, η άδεια φροντίδας παιδιού συνιστάμενη σε μείωση του ωραρίου εργασίας,

προϋποθέτει την παροχή εργασίας από τη μητέρα ή εναλλακτικά τον πατέρα. Συνεπώς παύει να οφείλεται και δεν μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση, όταν η σύμβαση εργασίας λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση όμως μετέπειτα πρόσληψης από άλλον εργοδότη, είναι δυνατή η συνέχιση της άδειας μέχρι τη συμπλήρωση του εναπομένοντος διαστήματος. Εάν η μητέρα ή ο πατέρας έχει λάβει από τον πρώτο εργοδότη την άδεια ανατροφής σε συνεχές χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας αμοιβή για το διάστημα αυτό, δε δικαιούται να ζητήσει από τον δεύτερο εργοδότη να απασχολείται λιγότερες ώρες ημερησίως, αφού έχει ήδη εξαντλήσει το σχετικό δικαίωμα. Αντιθέτως, αν έχει λάβει μόνο μέρος του συνεχούς χρονικού διαστήματος, τότε μπορεί να κάνει χρήση του υπόλοιπου διαστήματος στον δεύτερο εργοδότη, είτε σε συνεχείς ημέρες, κατόπιν συμφωνίας αυτού, είτε για μία ώρα επί όσες μέρες απομένουν μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ή 30 μηνών από τη λήξη της λοχείας.