Εκτός Έδρας Απασχόληση, τι δικαιούμαι

Ακόμα και μετά την επαναφορά των τριετιών, οι εργαζόμενοι δεν θα δουν σημαντικές διαφορές στο μισθό τους
June 8, 2023
Τι έρχεται σύντομα με τη νέα κοινοτική οδηγία για την εργασία. Σοβαρές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο
June 9, 2023
Ακόμα και μετά την επαναφορά των τριετιών, οι εργαζόμενοι δεν θα δουν σημαντικές διαφορές στο μισθό τους
June 8, 2023
Τι έρχεται σύντομα με τη νέα κοινοτική οδηγία για την εργασία. Σοβαρές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο
June 9, 2023
Share

Ως εκτός έδρας απασχόληση του μισθωτού νοείται η παροχή εργασίας σε τόπο διάφορο από αυτόν στον οποίο παρέχεται μόνιμα και συνήθως η εργασία κατά τα οριζόμενα στην ατομική σύμβαση εργασίας.

Η έννοια της εκτός έδρας απασχόλησης ρυθμίστηκε με την ΚΥΑ 21091/1946, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σχετικά με την έννοια και τις προϋποθέσεις της εκτός έδρας απασχόλησης αλλά και την αντίστοιχη ημερήσια αποζημίωση των μισθωτών.

Προϋποθέσεις : 

α) Υπόδειξη του εργοδότη για προσωρινή απασχόληση σε άλλον τόπο από αυτόν στον οποίο βρίσκεται η επαγγελματική εγκατάσταση του εργοδότη και στον οποίο παρέχει ο μισθωτός κατά τρόπο μόνιμο και συνήθη την εργασία του

β) Διανυκτέρευση του μισθωτού στον τόπο αυτό, όπου ως διανυκτέρευση νοείται η παραμονή του μισθωτού σε ορισμένο μέρος για νυκτερινή ανάπαυση ή η παροχή εργασίας για όλη τη διάρκεια της νύκτας, από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, μακριά από την έδρα της μόνιμης εργασίας του.

Η πρόσκαιρη απασχόληση και η διανυκτέρευση των μισθωτών σε άλλο τόπο εκτός της έδρας τους, δημιουργεί υποχρέωση στον εργοδότη να τους καταβάλλει, πέρα από το μισθό τους και τα έξοδα του ταξιδιού τους και επί πλέον ειδική ημερήσια αποζημίωση.

Η αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση ισούται με ένα (1) ημερομίσθιο ή με 1/25 του νόμιμου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό. Όταν στους μισθωτούς που εργάζονται εκτός έδρας παρέχονται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία καταβάλλεται σ’ αυτούς το 1/4 μόνο της παραπάνω αποζημίωσης. Εάν όμως παρέχεται μόνο τροφή καταβάλλεται το 1/2 της αποζημίωσης και αν παρέχεται μόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5της αποζημίωσης.

Δικηγόρος Εργατολόγος