Αύξηση θέσεων εργασίας και τέλος επιτηδεύματος

Τι έρχεται σύντομα με τη νέα κοινοτική οδηγία για την εργασία. Σοβαρές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο
June 9, 2023
Η νέα εκλογική άδεια | Πως θα εξελιχθούν οι τριετίες | Πότε χορηγείται η άδεια αναψυχής
June 11, 2023
Τι έρχεται σύντομα με τη νέα κοινοτική οδηγία για την εργασία. Σοβαρές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο
June 9, 2023
Η νέα εκλογική άδεια | Πως θα εξελιχθούν οι τριετίες | Πότε χορηγείται η άδεια αναψυχής
June 11, 2023
Share

του Χρήστου Κρίγκα, Λογιστή – Φοροτεχνικού*, 

Φορολογικού Συμβούλου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Τις τελευταίες ώρες στα email επικοινωνίας των επιχειρήσεων έρχεται η παρακάτω ενημέρωση από την ΑΑΔΕ  και αφορά την περιπτώση μη επιβολής του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις που έχουν αύξηση θέσεων εργασίας για το έτος 2022 σε σχέση με το 2021.

«Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 180 του ν. 4972/2022 και Α. 1040/2023), οι επιχειρήσεις κάθε μορφής με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος 2022, που εντός του έτους αυτού αύξησαν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 3/12 σε σχέση με το 2021, εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος για το έτος 2022.

Σας ενημερώνουμε ότι, βάσει των στοιχείων που λάβαμε από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκύπτει ότι η επιχείρησή σας (ΑΦΜ………..) έχει αυξήσει τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά το φορολογικό έτος 2022 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2022 της επιχείρησής σας έχουμε προσυμπληρώσει τον κωδικό 013 «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος παρ. 3α άρθρ. 31 ν. 3986/2011» με την ένδειξη «ΝΑΙ». Εάν τα έσοδα που θα δηλώσετε για το φορολογικό έτος 2022 υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ, η ένδειξη αυτή απενεργοποιείται.

Εάν έχετε ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης για το έτος 2022, χωρίς την προσυμπλήρωση του κωδικού 013 του Ε3 με την επιλογή «ΝΑΙ», μπορείτε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση, για να εξαιρεθείτε από το τέλος επιτηδεύματος και να υπολογιστεί εκ νέου η φορολογική σας υποχρέωση για το έτος αυτό.

Σε περίπτωση που τα στοιχεία που έχουμε λάβει από το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη σχετικά με την αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά το φορολογικό έτος 2022 δεν είναι ορθά με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από το τέλος επιτηδεύματος (άρθρο 2 παρ. 2 της Α. 1040/2023), παρακαλούμε, κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης, να μεταβάλετε την τιμή του κωδικού 013 σε «ΟΧΙ».

Ελπίζουμε το τέλος του 2023 να είναι η τελευταία χρονιά ενός  ενός προσωρινού φόρου που ήδη μετρά 12 χρόνια με την ψήφιση του νόμου 3986/2011.


Χρήστος Κρίγκας είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με M.B.A in Accounting

http://knkaccounting.gr