Κανονική άδεια ή άδεια αναψυχής; Πόσες μέρες δικαιούμαι να λάβω;

Όλα για την άδεια αναψυχής
June 13, 2023
Οι άδειες της οικογένειας
June 14, 2023
Share

Την κύρια νομοθετική βάση για την χορήγηση της άδειας αναψυχής αποτελούν οι διατάξεις του αναγκαστικού Νόμου 539/1945, οι οποίες κατά καιρούς έχουν υποστεί διάφορες τροποποιήσεις με σημαντικότερες αυτές του Ν. 3302/2004 αλλά και τις πιο πρόσφατες του αρ. 61 του Ν. 4808/2021.

Την λήψη αδείας δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ακόμα και από το πρώτο ημερολογιακό έτος της απασχόλησης κατ’ αναλογία με τον χρόνο που συμπληρώνουν σε αυτόν τον υπόχρεο εργοδότη.

Έτσι κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος : Ο μισθωτός λαμβάνει αναλογία αδείας η οποία υπολογίζεται βάσει ετήσιας άδειας 20 εργασίμων ημερών επί πενθήμερης απασχόλησης και ανέρχεται σε 2 εργάσιμες ημέρες ανά μήνα απασχόλησης. Έτσι εάν ένας μισθωτός απασχολείται έξι μήνες, δικαιούται να λάβει 12 ημέρες κανονικής αδείας έως την 31η Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους τμηματικά ή άπαξ.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος  : Εφόσον ο μισθωτός συμπληρώσει δώδεκα μήνες απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές, 21 εργάσιμων ημερών για πενθήμερη απασχόληση και 25 εργάσιμων ημερών για εξαήμερη απασχόληση.

Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος καθώς και τα επόμενα : Ο μισθωτός δικαιούται να λάβει άδεια αναψυχής με αποδοχές 22 εργάσιμων ημερών για πενθήμερη απασχόληση και 26 εργάσιμων ημερών για εξαήμερη απασχόληση.

Με την συμπλήρωση 10 ετών απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη ή δώδεκα ετών απασχόλησης σε οποιονδήποτε εργοδότη οι ημέρες αδείας προσαυξάνονται κατά μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα (23 για πενθήμερο και 27 για εξαήμερο) ενώ με την συμπλήρωση 25 ετούς υπηρεσίας ο εργαζόμενος λαμβάνει 26 εργάσιμες ημέρες επί πενθημέρου ή 31 επί εξαημέρου.

Δικηγόρος Εργατολόγος