ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΩ ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
September 11, 2018
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΕΚΝΩΝ;
September 11, 2018
Share

Στην περίπτωση της απόλυσης με προειδοποίηση,

αν ο υπάλληλος αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του, πριν παρέλθει η προθεσμία της προειδοποίησης, δεν δικαιούται να αξιώσει την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης, η οποία ισούται με το μισό (1/2) της αποζημίωσης που προβλέπεται για την απόλυση χωρίς προειδοποίηση, καθώς θεωρείται ότι ο ίδιος ο εργαζόμενος έλυσε τη σύμβαση εργασίας. Αν όμως αποχωρήσει από την εργασία του με τη συγκατάθεση του εργοδότη, τότε δικαιούται να λάβει την ανωτέρω αποζημίωση, σαν να έφευγε στη λήξη του χρόνου προειδοποίησης.