Το δικαίωμα στην κανονική άδεια δεν εξαρτάται από προηγούμενη αίτηση του εργαζόμενου

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα
June 28, 2023
Τα μέτρα που έρχονται. Τι αλλάζει στη μητρότητα
June 30, 2023
Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα
June 28, 2023
Τα μέτρα που έρχονται. Τι αλλάζει στη μητρότητα
June 30, 2023
Share

Το δικαίωμα στην άδεια αναψυχής υφίσταται ανεξάρτητα προς το αν ο εργαζόμενος ζήτησε ή όχι τη χορήγηση της άδειας από τον εργοδότη, ο οποίος οφείλει να τη χορηγήσει μέσα στο ημερολογιακό έτος για το οποίο  πρόκειται.

Η αίτηση που τυχόν θα υποβάλει ο μισθωτός έχει σημασία μόνο για τον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου κατά την οποία αυτός επιθυμεί να λάβει την  άδεια, εάν δε για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η χορήγηση της άδειας αυτουσίως εντός του ημερολογιακού έτους, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική και ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο τις αποδοχές τις οποίες θα κατέβαλλε εάν ο τελευταίος είχε λάβει την άδεια αυτουσίως.

Εάν, πέραν τούτου, η μη χορήγηση της άδειας μπορεί να αποδοθεί σε πταίσμα του εργοδότη (ακόμη και σε βαθμό ελαφράς αμέλειας), αυτός οφείλει, ως αστική ποινή, προσαύξηση 100% επί των αποδοχών αδείας.

Δικηγόρος Εργατολόγος