Ανάθεση υποδεεστέρων και άσχετων καθηκόντων – Η ευθύνη του εργοδότη και τα δικαιώματα του εργαζόμενου

Τα δικαιώματα της εργαζόμενης μητέρας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει η γυναίκα – μάνα εργαζόμενη
June 23, 2023
Τι περιμένει τον νέο Υπουργό Εργασίας
June 27, 2023
Τα δικαιώματα της εργαζόμενης μητέρας. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει η γυναίκα – μάνα εργαζόμενη
June 23, 2023
Τι περιμένει τον νέο Υπουργό Εργασίας
June 27, 2023
Share

Ο εργοδότης δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από τη σύμβαση εργασίας, ιδίως ως προς την ειδικότητα και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη φύση των ασκούμενων καθηκόντων.

Έτσι, η μονομερής απόφαση του εργοδότη να μεταβάλλει τα καθήκοντα του εργαζόμενου και να του αναθέσει άλλα μη σχετικά με την ειδικότητα του, ή υποδεέστερα από τα ήδη ασκούμενα είναι κατ’ αρχήν παράνομη και συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του μισθωτού.

Παρόμοια υπόθεση έκρινε πρόσφατα το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας, το οποίο δέχθηκε ότι η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων χωρίς μάλιστα συγκεκριμένη σαφήνεια ως προς τα ασκούμενα καθήκοντα σε τραπεζικό υπάλληλο με μακρά προϋπηρεσία και πείρα στο αντικείμενο των Καθυστερήσεων και Εμπλοκών Δανείων Ιδιωτών, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του.

Και τούτο διότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος όφειλε να απασχολείται σε καθήκοντα τραπεζικών εργασιών, ενώ η αποξένωση του από το ως άνω αντικείμενο εργασίας και η

απασχόληση του χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο και πάντως η ανάθεση υποδεέστερων διοικητικών καθηκόντων και μόνο  με προφορικές εντολές εκτέλεσης μεμονωμένων τέτοιων εργασιών, συνιστούν μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, που συντελέστηκε κατά τρόπο προσβλητικό της επαγγελματικής του υπόστασης.

Δικηγόρος Εργατολόγος