ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΝ ΑΠΟΛΥΘΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΜΗΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 3 ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
September 11, 2018
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
September 11, 2018
Share

Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι, η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες. Η καταγγελία αυτής μπορεί να γίνει χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει δικαίωμα λήψης των δεδουλευμένων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών για υπερεργασία, υπερωρία κλπ. Τούτο διότι, κατά το χρόνο της δοκιμαστικής περιόδου, ισχύουν οι κανόνες του εργατικού δικαίου και οι προστατευτικές διατάξεις που αναφέρονται στην καταβολή των αποδοχών είναι δημοσίας τάξεως (δεν επιτρέπεται δηλαδή παρέκκλιση από αυτές).