Παράδειγμα προς αποφυγήν ο σερβιτόρος της Ρόδου

Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας στον δημόσιο τομέα
July 13, 2023
Οι μισθοί | Τι ισχύει για τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων | Τι αλλάζει στο επίδομα μητρότητας
July 16, 2023
Άδεια για λόγους ανωτέρας βίας στον δημόσιο τομέα
July 13, 2023
Οι μισθοί | Τι ισχύει για τις αυξήσεις των δημοσίων υπαλλήλων | Τι αλλάζει στο επίδομα μητρότητας
July 16, 2023
Share

Ύστερα από τον σάλο που έχει προκληθεί από το βίντεο στο οποίο απεικονίζεται σερβιτόρος σε beach bar να πηγαίνει την παραγγελία στους πελάτες σχεδόν… κολυμπώντας, χρήζει ανάλυσης και διευκρίνισης το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που δεν φαίνεται να εφαρμόζεται.

Ο σερβιτόρος όπως και ο εκάστοτε εργαζόμενος στο χώρο της εστίασης καλύπτεται από την συλλογική σύμβαση και τους όρους αυτής (Υπουργική Απόφαση 59438/2022, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3354/29.06.2022 και για το 2023, ΦΕΚ Β’ 3942/17.6.2023 η απόφαση 58993/17.6.2023). Σύμφωνα με την οποία έχει προσληφθεί να εργαστεί για να σερβίρει τραπέζια και σε συγκεκριμένο χώρο που ορίζει και η σύμβασή του και όχι στη θάλασσα και το υγρό στοιχείο. Πρώτη λοιπόν παραβίαση έγκειται στο ότι δεν υφίστανται οι υπογεγραμμένοι όροι εργασίας, παραβιάζοντας την σύμβαση. Όπως φαίνεται και από το απόσπασμα το οπτικοακουστικό φαίνεται ότι εργάζεται στη θάλασσα και τουλάχιστον σε βάθος άνω του 1,5 μέτρου.

Κατόπιν της έκτασης του θέματος και της δημοσιότητας επιλήφθηκε η αρμόδια υπηρεσία, για τον κίνδυνο στο χώρο εργασίας, δηλαδή το Σωματείο Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Εκτός όμως της ανωτέρω αρχής όφειλε συνδυαστικά να επιληφθεί ο επιθεωρητής μαζί με τον αρμόδιο από το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) ώστε να ελέγξουν και να βγάλουν το οποιοδήποτε πόρισμα.

Το κέντρο πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου (Άρθρο 12 Π.Δ. 136/1999 ΦΕΚ 134/Α` 30.6.1999)  έχει υποχρέωση να επιθεωρήσει τις συνθήκες εργασίας ως προς την διαπίστωση της ακριβούς τήρησης των μέτρων για την ασφάλεια του εργαζομένου και τον κίνδυνο της υγείας του εκάστοτε σερβιτόρου ή εργαζόμενου κάτω από τοιαύτες ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.  Πρωταρχικός στόχος και των δύο αυτών αρχών οφείλει να είναι η ασφάλεια και οι κατάλληλες συνθήκες σύμφωνα με την οποία πρέπει να παρέχεται οποιαδήποτε εργασία.

Ειδικότερα σε διάφορες περιπτώσεις υπάρχει επιπλέον πρόβλεψη, αυτή του Άρθρου 43 (Νόμος 3850/2010) Ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών. Όπου και υποχρεώνει τον εργοδότη σε κατοχή γραπτής εκτίμησης  που διατίθεται στον άνω από τον τεχνικό ασφαλείας για τους κινδύνους στην εργασία όσον αφορά για την ασφάλεια και την υγεία σ αυτή. Αντίστοιχη εκτίμηση προβλέπεται και από τον ιατρό εργασίας. Μάλιστα στο εδάφιο 1β. καθορίζεται ακόμη και τα μέτρα προστασίας ή το ενδεχόμενου υλικού προστασίας εφόσον έχουν κριθεί αναγκαία. Στη τοιαύτη περίπτωση του σερβιτόρου στη Ρόδο, υφίσταται πρωτίστως εργασία κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και υπερέκθεση στον ήλιο. Οπότε όφειλαν να υπάρχουν μέτρα πρόληψης για την ενδεχόμενη θερμοπληξία (καπέλο, σκίαστρα) δεδομένου των υψηλών θερμοκρασιών ακόμη και για την εργασία του σερβιτόρου στις πραγματικές συνθήκες της σύμβασης στη στεριά. Μέτρα που θα περιλαμβάνονταν στη γραπτή εκτίμηση των ειδικών και θα είχε ο εργοδότης μεριμνήσει για την εφαρμογή τους. Εν συνεχεία η συνεχής επαφή με το υγρό στοιχείο (θάλασσα) θα ήταν νόμιμη αν είχε διαπιστεύσει ο τεχνικός και ο ιατρός εργασίας ως προς την προφύλαξη του εργαζομένου και των αναγκαίων μέτρων κατά την εργασία αυτή. Όπως για παράδειγμα η συχνή εναλλαγή ρουχισμού εργασίας για την αποφυγή συνθηκών υποθερμίας εξαιτίας της πολύωρης εργασίας σ αυτό. Συνθήκες που θα επιδεινώνονταν δυνητικά με την διαφορά θερμοκρασίας του σώματος του και τυχόν αλλαγών των καιρικών συνθηκών. Συνεπώς σωρεία δυνητικών παθήσεων θα μπορούσαν να προκληθούν (δερματοπάθειες…) και οφείλονται να εξετάζονται και να λαμβάνονται υπόψιν για την οποιαδήποτε εργασία.

Χωρίς να εξετάζουμε όλα τα υποθετικά σενάρια που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον εργαζόμενο πχ αν τραυματιζόταν ή απειλούνταν η υγεία του. Σενάρια που δεν φαίνεται ο ίδιος να είναι ενήμερος και αγνοεί την νομοθεσία. Πολύ πιθανόν να μην ήταν σε θέση η ίδια η επιχείρηση-εργοδότης να του παράσχουν και την κατάλληλη βοήθεια (σωστικά μέσα) αν τυχόν κινδύνευε. Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει λοιπόν το ζήτημα της εργασίας σε τέτοιες πρωτοφανής συνθήκες εκτός των άλλων και για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του εργοδότη αλλά και του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας σε περίπτωση ατυχήματος εν ώρα εκτέλεσης αυτής της εργασίας. Ποια θα ήταν η δημοσιότητα σε μια τέτοια περίπτωση και ποια η έκτασή της; Ακόμη και σε περίπτωση που του προκαλούνταν επαγγελματική ασθένεια από τις συνθήκες αυτές, τότε θα του καλυπτόταν η οποιαδήποτε άδεια που θα αναγκαζόταν να πάρει; Επιπλέον η οποιαδήποτε αρχή κρίνεται σκόπιμο να πράττει τα δέοντα για συμμόρφωση και παραδειγματισμό για τέτοιες επικρατούσες συνθήκες. Καταληκτικά σε οποιαδήποτε υπόθεση εργασίας ή πραγματική συνθήκη εργασίας όπως η παρούσα προς αποφυγή του κινδύνου στην εργασία και του παράνομου αυτής οφείλει πρωτίστως ο εργοδότης να εξετάζει τα ανωτέρω.

Δικηγόρος Εργατολόγος