Πυρκαγιά και εργασία. Άδειες, δικαιώματα και υποχρεώσεις