ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΔΙΔΥΜΑ;
September 11, 2018
ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΩ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ;
September 11, 2018
ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΔΙΔΥΜΑ;
September 11, 2018
ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΕΝΝΕΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝ ΑΡΡΩΣΤΗΣΩ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ;
September 11, 2018
Share

Καταρχάς, στην κείμενη νομοθεσία δεν υπάρχει διάταξη που να απαγορεύει

την απόλυση του μισθωτού όσο βρίσκεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, με την προϋπόθεση τήρησης των νομίμων διατυπώσεων της απόλυσης, ήτοι του έγγραφου τύπου, της ασφάλισης του απολυόμενου και της καταβολής της οφειλόμενης αποζημίωσης. Ο μισθωτός, στη διάρκεια της διαθεσιμότητας δικαιούται να λαμβάνει το μισό του μέσου όρου των αποδοχών του κατά τους τελευταίους δύο μήνες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση απόλυσης αυτού, ο υπολογισμός του ποσού της αποζημίωσης πρέπει να γίνεται βάσει των πλήρων αποδοχών του μισθωτού πριν από τη θέση του σε διαθεσιμότητα.