Ποια νέα αποζημίωση θα περιλαμβάνει το νέο εργασιακό. Έρχονται αλλαγές