ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΔΙΔΥΜΑ;

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ;
September 11, 2018
ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Η άδεια φροντίδας παιδιού,

είτε ως μειωμένο ωράριο είτε ως ισόχρονη συνεχόμενη άδεια με αποδοχές, είναι ακριβώς η ίδια, από άποψη χρονικής διάρκειας, τόσο στην περίπτωση απόκτησης ενός τέκνου όσο και στην περίπτωση απόκτησης διδύμων ή και τριδύμων, αφού δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να προβλέπει διαφορετική ρύθμιση. Αντιθέτως, στην περίπτωση της γονικής άδειας ανατροφής, η οποία είναι χωρίς αποδοχές, υπάρχει ρητή διάταξη που προβλέπει ότι το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το κάθε παιδί, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί, μεσολάβησε ένα έτος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.