ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΜΟΥ;

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ;
September 11, 2018
ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΟΥ;
September 11, 2018
Share

Στον ιδιωτικό τομέα οι εργατικές αξιώσεις παραγράφονται

μετά την πάροδο 5 ετών, υπολογιζόμενα από το πέρας του τρέχοντος έτους, εντός του οποίου γεννήθηκαν ως αξιώσεις και προηγούμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η προθεσμία δεν αφορά στην αξίωση για επαναπρόσληψη από άκυρη απόλυση, όπου η προθεσμία είναι 3μηνη από την ημερομηνία της απόλυσης ή η αξίωση για την αποζημίωσης απόλυσης, όπου η προθεσμία είναι 6μηνη από την απόλυση. Η 5ετία αφορά όλες τις υπόλοιπες αξιώσεις από τη σύμβαση εργασίας. Αν όμως πρόκειται για το δημόσιο τομέα εργασίας, οι αξιώσεις ενός μόνιμου υπαλλήλου παραγράφονται εντός 2ετίας, αφότου γεννήθηκαν, υπολογιζόμενης αυτής από το πέρας του τρέχοντος έτους και προηγούμενα.