Μπορώ να συμφωνήσω με τον εργοδότη μου να μην λάβω τις άδειες μητρότητας με μια υπεύθυνη δήλωση;

«Ξεπαγώνουν» από την Πρωτοχρονιά οι τριετίες -Πώς θα ενεργοποιηθούν, ποιοι ωφελούνται
September 18, 2023
Τι σημαίνει και ποιους αφορά η αναδρομικότητα για τις τριετίες
September 19, 2023

Cropped shot of a woman touching her pregnant belly while sitting in a meeting

Share

          Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, με την οποία παραιτείται ο τελευταίος από το δικαίωμα λήψης της άδειάς του με υπεύθυνη δήλωσή του ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, θεωρείται άκυρη και συνεπώς ανύπαρκτη, όπως ορίζει το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 539/1945, ακόμη κι αν προβλέπει την καταβολή σε αυτόν αυξημένης αποζημίωσης,.

Η διάταξη συνάδει με τη γενικότερη φύση των διατάξεων του ΑΝ 539/1945 ως κανόνων δημοσίας τάξης (άρθρο 3 ΑΚ).

Οι διατάξεις περί αδειών των εργαζομένων είναι, συνεπώς, αναγκαστικού δικαίου, είτε η άδεια είναι αναψυχής, είτε μητρότητας. Επομένως, τυχόν συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για παραίτηση του τελευταίου από το δικαίωμά του σε άδεια, είναι άκυρη

Δεν νοείται, βεβαίως, συμψηφισμός της ετήσιας κανονικής άδειας που λαμβάνει ο εργαζόμενος, με τις υπέρτερες των νομίμων αποδοχές του. Ένας τέτοιος συμψηφισμός είναι παράνομος, οπότε και μια αντίστοιχη συμφωνία θα ήταν παράνομη. Συμφωνία του εργοδότη με τον εργαζόμενο για υπολογισμό των αποδοχών αδείας βάσει των νομίμων αποδοχών και όχι βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων, είναι άκυρη οπότε νοείται σαν να μη συνέβη ποτέ μια τέτοια συμφωνία.

Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη κάθε παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμα λήψης αδειών, πριν ή μετά από τη γέννηση των αξιώσεων αυτών.

Δικηγόρος Εργατολόγος