ΤΙ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ;
September 11, 2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
September 11, 2018
Share

Όταν η είσοδος του εργαζόμενου στον τόπο εργασίας σημειώνεται με την κάρτα παρουσίας που αυτός χτυπά,

τότε από τη στιγμή αυτή αρχίζει να μετρά ο χρόνος εργασίας. Έτσι, τυχόν προπαρασκευαστικές πράξεις του εργαζόμενου που επακολουθούν και ο χρόνος μετάβασής του σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στην επιχείρηση, θεωρείται χρόνος εργασίας. Δε θεωρούνται όμως χρόνος εργασίας, ο χρόνος μετάβασης του εργαζόμενου στην εργασία του, εκτός αν εθιμικά ή με ατομική συμφωνία έχει κάτι τέτοιο καθοριστεί. Δε θεωρείται επίσης χρόνος εραγσίας ο χρόνος της ατομικής προετοιμασίας του εργαζόμενου, έτσω κι αν βρίσκεται στον τόπο της εργασίας του.