Τι σημαίνει και ποιους αφορά η αναδρομικότητα για τις τριετίες