Τριετίες: Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν αυξήσεις εκ των υστέρων

Τριετίες – Live: Ολες οι απαντήσεις για τους μισθούς και τα επιδόματα προϋπηρεσίας με τον Γ. Καρούζο – Παρεμβαίνει ο υπουργός Εργασίας Αδωνις Γεωργιάδης
September 20, 2023
Τριετίες: Παράθυρο αναδρομικών αυξήσεων για χιλιάδες εργαζομένους
September 21, 2023
Τριετίες – Live: Ολες οι απαντήσεις για τους μισθούς και τα επιδόματα προϋπηρεσίας με τον Γ. Καρούζο – Παρεμβαίνει ο υπουργός Εργασίας Αδωνις Γεωργιάδης
September 20, 2023
Τριετίες: Παράθυρο αναδρομικών αυξήσεων για χιλιάδες εργαζομένους
September 21, 2023
Share

Πώς μισθωτοί που δεν έπαιρναν τις τριετίες ενώ τις δικαιούνταν, από το 2024 θα λάβουν το σύνολο των ώριμων δικαιωμάτων τους. Ποιοι μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Τι επισημαίνουν οι ειδικοί.

Κερδισμένοι από την όλη διαδικασία ξεπαγώματος των τριετιών, έστω και υπό την αίρεση της ανεργίας, βγαίνουν χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως χαμηλόμισθοι που αναγκάστηκαν μέσα στην κρίση να πιάσουν δουλειά με τον κατώτατο μισθό, χωρίς τριετίες, παρά το γεγονός ότι πριν από τον Φεβρουάριο του 2012 είχαν ώριμα δικαιώματα. Αυτοί, ανεξάρτητα από τη διάταξη και βάσει των παλαιότερων δικαιωμάτων τους, αποκτούν, σύμφωνα με νομικούς, ακόμη και τη δυνατότητα διεκδίκησης αναδρομικών αυξήσεων, υπό προϋποθέσεις.

Να σημειωθεί ότι η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη ορίζει ρητά πως δεν υπάρχει αναδρομική ισχύ στη διαδικασία επανενεργοποίησης των μισθολογικών ωριμάνσεων – τριετιών, που αποκτούν χιλιάδες εργαζόμενοι.

Υπάρχει όμως μια ειδική αλλά όχι και σπάνια κατηγορία μισθωτών, που κυρίως κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης και ενώ οι τριετίες ήταν παγωμένες, έβρισκαν δουλειά και αμείβονταν με τον κατώτατο μισθό, χωρίς να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που είχαν πριν από τον Φεβρουάριο του 2012.

Αυτοί, από 1η Ιανουαρίου 2024, βάσει της σχετικής διάταξης, θα πρέπει αφενός να λάβουν το σύνολο των προσαυξήσεων που δικαιούνται, ενώ θα αρχίσει να τρέχει και ο χρόνος για την επόμενη τριετία, μέχρι να συμπληρώσουν συνολικά τις τρεις που οδηγούν σωρευτικά σε αύξηση 30%. Αφετέρου, εάν δεν έχει παραγραφεί η αξίωσή τους, δηλαδή δεν έχει περάσει 5ετία από την πρόσληψή τους με κατώτερο μισθό από αυτόν που κανονικά δικαιούνται, θα μπορούν να προσφύγουν στα εργατικά δικαστήρια, διεκδικώντας και αναδρομικά, «την ώριμη προϋπηρεσία» που είχαν, ήτοι τις τριετίες που είχαν «κλειδώσει» πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012.

Μάλιστα, η αξίωση αυτή αφορά χρόνους εργασίας που έχουν διανυθεί ακόμη και σε διαφορετικούς εργοδότες ή ακόμη και σε τελείως διαφορετικές ειδικότητες.

Η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή ξεκαθαρίζει ότι «ειδικά για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτημένης σύμβασης ή σχέσης εργασίας που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα πριν από την 14η.2.2012 και μετά την 1η.1.2024.

Σύμφωνα με τον εργατολόγο – δικηγόρο Γιάννη Καρούζο, εφόσον οι αξιώσεις δεν έχουν παραγραφεί, ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει διεκδικώντας τις διαφορές αποδοχών του, ενώ σε κάθε περίπτωση, από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, θα πρέπει να λάβει το σύνολο των ώριμων δικαιωμάτων του.

Αλλά και στην περίπτωση που οι αξιώσεις έχουν παραγραφεί και ο εργαζόμενος λαμβάνει τον κατώτατο μισθό χωρίς τριετίες, παρότι είχε κλειδώσει την προϋπηρεσία του πριν από το 2012, όταν θα συμπληρώσει και την επόμενη τριετία, θα πρέπει να πληρωθεί το σύνολο των τριετιών και όχι μόνο την τελευταία. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια, ξεκαθαρίζει ο κ. Καρούζος, δεν μπορεί να διεκδικήσει αναδρομικά τις διαφορές αποδοχών, καθώς οι αξιώσεις του έχουν παραγραφεί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της αγοράς εργασίας, οι περιπτώσεις μισθωτών που μπροστά στην πίεση της υψηλής ανεργίας δέχονταν να εργαστούν με αμοιβές κατώτερες από αυτές που δικαιούνταν, είναι πάρα πολλοί. Οι περισσότεροι δε, επισημαίνουν, αμείβονται με τον κατώτατο και από 1η Ιανουαρίου 2024 θα πρέπει να πληρωθούν το σύνολο των ώριμων δικαιωμάτων τους, συνεχίζοντας παράλληλα να χτίζουν την επόμενη τριετία, εάν τη δικαιούνται.

ΠΗΓΗ: euro2day.gr

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ: Ρούλα Σαλούρου