ΠΟΤΕ ΜΙΑ ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ;

ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΠΟΛΥΣΗ;
September 11, 2018
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Καταρχήν, οι διάφορες συμβατικές ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού,

που αφορούν τον χρόνο μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας, πρέπει να είναι εύλογες, τόσο από πλευράς χρονικής διάρκειας, όσο και από πλευράς τοπικού και επαγγελματικού πεδίου στα οποία εκτείνεται η απαγόρευση, έτσι ώστε να μην περιορίζεται υπέρμετρα η συνταγματικώς κατοχυρωμένη ελευθερία της εργασίας και του επαγγέλματος. Άλλωστε, η ρήτρα αποφυγής ανταγωνισμού που εκτείνεται σε μετασυμβατικό χρόνο, προκειμένου να μην θεωρηθεί ως αθέμιτη, πρέπει να συνοδεύεται από μια αντίστοιχη εύλογη οικονομική αντιπαροχή (αποζημίωση μη ανταγωνισμού). Περαιτέρω, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ειδικότητα και οι λοιπές ιδιαιτερότητες του μισθωτού, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται υπέρβαση των θεμιτών συμφερόντων της επιχείρησης.