Τι ισχύει σήμερα για την χρονική περίοδο χορήγησης της άδειας;

Τα νέα κοινωνικά επιδόματα | Τι αλλάζει το 2024
October 22, 2023
Τι υπέβαλε η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή επιτροπή για τους μισθούς το 2024
October 24, 2023
Τα νέα κοινωνικά επιδόματα | Τι αλλάζει το 2024
October 22, 2023
Τι υπέβαλε η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή επιτροπή για τους μισθούς το 2024
October 24, 2023
Share

Η χορήγηση της ετήσιας άδειας προβλέπεται για τους εργαζομένους εκ του νόμου.

Όσον αφορά τα πλαίσια χορήγησης αυτής ορίζεται ότι θα καθορίζεται με συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζόμενου. Έχει όμως τεθεί πρόβλεψη να χορηγείται η συγκεκριμένη άδεια  το αργότερο εντός διμήνου από την αίτηση του εργαζομένου.

Επίσης πρέπει το ήμισυ εκ των εργαζομένων σε μια επιχείρηση να λαμβάνουν την άδεια τους από την 1η Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Τέλος η άδεια που δικαιούται ο εργαζόμενος για το αντίστοιχο έτος πρέπει τουλάχιστον  να εξαντλείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους δηλαδή μέχρι το Μάρτιο του επόμενου έτους.

Δικηγόρος Εργατολόγος