Ο εργοδότης με έβαλε «stand by». Τι σημαίνει αυτό;

Έτσι εξελίσσονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα
October 15, 2023
Ο Γιάννης Καρούζος στην ΕΡΤ για τις τριετίες
October 16, 2023
Έτσι εξελίσσονται οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα
October 15, 2023
Ο Γιάννης Καρούζος στην ΕΡΤ για τις τριετίες
October 16, 2023
Share

Η κατάσταση «stand by» ενός εργαζόμενου, ήτοι η ετοιμότητα προς παροχή εργασίας, αποτελεί ιδιαίτερη μορφή απασχόλησης, η οποία διατηρεί το χαρακτήρα της εξαρτημένης εργασίας, και ανάλογα με τον βαθμό της ετοιμότητας του εργαζομένου θα πρέπει να αμείβεται.

Πιο συγκεκριμένα, στη γνήσια ετοιμότητα προς εργασία ο εργαζόμενος οφείλει να βρίσκεται σε ορισμένο τόπο και για συγκεκριμένο χρόνο, διατηρώντας τις πνευματικές και σωματικές του δυνάμεις σε εγρήγορση, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει την εργασία του, αμέσως μόλις απαιτηθούν από τον εργοδότη ή τις περιστάσεις, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αναπαύεται ή να χρησιμοποιεί την εργατική του δύναμη διαφορετικά. Ο χρόνος γνήσιας ετοιμότητας αμείβεται κανονικά, θεωρούμενος ως χρόνος εργασίας.

Στην περίπτωση της μη γνήσιας (απλής) ετοιμότητας, ο εργαζόμενος δεσμεύει μόνο κατά ένα μέρος την ελευθερία των κινήσεών του υπέρ του εργοδότη, ώστε να δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του όποτε του ζητηθεί. Παράλληλα το δικαίωμα ακόμη και να αναπαύεται ή να βρίσκεται μακριά από τον τόπο εργασίας, επιδιδόμενος, ενδεχομένως, σε άλλες ασχολίες. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα ελάχιστα όρια αμοιβής και τις προσαυξήσεις ή αποζημιώσεις της νυκτερινής, υπερωριακής ή άλλης εργασίας κατά τις Κυριακές ή αργίες, αλλά οφείλεται μόνο ο μισθός που συμφωνήθηκε. Εάν όμως ο εργαζόμενος κληθεί να παράσχει την εργασία του, ο χρόνος παροχής της εργασίας του θεωρείται χρόνος εργασίας, αμείβεται κανονικά και εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις (διάρκεια, προσαυξήσεις, κλπ.).

Δικηγόρος Εργατολόγος