ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ;

ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΑΣΚΩ. ΧΑΝΩ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;
November 5, 2019
ΜΠΟΡΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΛΕ ΣΥΝΕΧΩΣ;
November 5, 2019
Share

Αυτό προσβάλλει καταρχήν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

και γι’ αυτό δεν εμπίπτει στον κύκλο των επιτρεπτών επεμβάσεων στην ιδιωτική ζωή του εργαζόμενου.

Εκτός, βέβαια, αν συναινεί ο εργαζόμενος. Έτσι, από τη συναλλακτική ελευθερία ο εργοδότης μπορεί να συμφωνήσει με τον εργαζόμενό του ότι ο πρώτος θα έχει το δικαίωμα της σχετικής έρευνας, κάθε φορά που ο εργαζόμενος θα εξέρχεται του χώρου εργασίας. Η εν λόγω συμφωνία μπορεί να είναι ρητή ή και σιωπηρή. Επίσης, αυτό μπορεί να προβλεφθεί κατά την πρόσληψη του εργαζόμενου ή ισχύει εφόσον προβλέπεται από Κανονισμό Εργασίας, τον οποίο ο εργαζόμενος γνωρίζει.

Μπορεί επίσης να θεωρηθεί επιτρεπτή η σωματική έρευνα ακόμη και σε επιχειρήσεις όπου δε συνηθίζεται από το είδος των εργασιών τους, όταν επιβάλλεται ως έκτακτο και εξαιρετικό μέτρο.

Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε περίπτωση κλοπής πραγμάτων της επιχείρησης, οπότε η σωματική έρευνα είναι αναγκαία, προκειμένου να εντοπιστεί ο υπεύθυνος της κλοπής. Η σωματική έρευνα πρέπει να γίνεται σε κλειστό χώρο και όχι κατά την έξοδο της επιχείρησης, ενώπιον τρίτων περαστικών.