Ουραγοί στην Ευρωπαϊκή ένωση στους μισθούς. Κάτω από το 2009 οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα

Η υποχρέωση των εργαζόμενων να καταγγέλλουν παρανομίες εργοδότη
October 31, 2023
Τα νέα φορολογικά μέτρα και η ψαλίδα των μισθών
November 1, 2023
Η υποχρέωση των εργαζόμενων να καταγγέλλουν παρανομίες εργοδότη
October 31, 2023
Τα νέα φορολογικά μέτρα και η ψαλίδα των μισθών
November 1, 2023
Share

Τα στοιχεία για τους μισθούς στην Ελλάδα δείχνουν ότι:

 • Μέσος ονομαστικός μισθός το 2022: 16.000 ευρώ (+3,8% σε σχέση με το 2021)
 • Όμως ο πραγματικός μισθός μειώθηκε το 2022 συγκριτικά με το 2021 κατά 5,1% λόγω του υψηλού πληθωρισμού.
 • Το α’ εξάμηνο του 2023, ο ονομαστικός μισθός αυξήθηκε 6,6% και ο πραγματικός 1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

ΕΠΙΣΗΣ

 • Η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο ονομαστικό μισθό στην Ευρωζώνη, όπου το μέσο επίπεδο το 2022 ήταν 35,2 χιλ. ευρώ και τον τρίτο χαμηλότερο στην ΕΕ (32,3 χιλ. ευρώ).

ΩΣΤΟΣΟ, η σύγκριση είναι απογοητευτική αναφορικά με την αγοραστική δύναμη των μισθών

 • Η αγοραστική δύναμη των μισθών στην Ελλάδα αποκλίνει σταθερά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης από το 2006, όταν είχε πλησιάσει πιο κοντά σε αυτόν.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

 • από 87,2% του μέσου μισθού το 2006 και 86,4% το 2009, μειώθηκε απότομα τα χρόνια που ακολούθησαν
 • από το 2018 και έπειτα, μειώνεται ήπια, με εξαίρεση το 2020 κατά το οποίο σημείωσε οριακή άνοδο, ενώ
 • αποκλίνει και από τις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου με χαρακτηριστικά συγκρίσιμα με αυτά της Ελλάδας.
 • Το 2022, ο πραγματικός μισθός στην Ελλάδα ήταν μόλις στο 56,9% του μέσου μισθού στην Ευρωζώνη και ήταν η χαμηλότερη μεταξύ των 20 χωρών της.

ΣΥΝΕΠΩΣ:

 • Ο μέσος ονομαστικός μισθός στην Ελλάδα υπολειπόταν το 2022 κατά 23,9% σε σχέση με το επίπεδο του 2009, πριν δηλαδή τη μεγάλη κρίση.
 • Η μείωση του πραγματικού μισθού, αφού ληφθεί δηλαδή υπόψη ο πληθωρισμός, ήταν πολύ μεγαλύτερη, πάνω από το 35%.

Δικηγόρος Εργατολόγος

Ακούστε και την παρακάτω σχετική συνέντευξη του εργατολόγου Γιάννη Καρούζου στο Talk Radio: