ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΛΟΥ;

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ
September 11, 2018
ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ή Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 11, 2018
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΑ
September 11, 2018
ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Ή Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χορηγήσει τέτοιο χρόνο στον εργαζόμενό του.

Πότε; Στις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης εργασίας με προειδοποίηση ή και στην περίπτωση της λύσης της σύμβασης εργασίας λόγω ορισμένου χρόνου, πρίν τη λύση αυτής. Το δικαίωμα αυτό το διατηρεί ο εργαζόμενος, ακόμη κι όταν ο ίδιος καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας από μόνος του. Ο εργοδότης μπορεί να υποχρεωθεί προς τούτο με προσφυγή του εργαζόμενου στη δικαστική οδό, ο οποίος μάλιστα διατηρεί και δικαίωμα να αποζημιωθεί από τον αντισυμβατικό εργοδότη του, αν τυχόν δεν ανταποκρίθηκε στο νόμιμο αυτό αίτημα του εργαζόμενου.