ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΩ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ «ΠΑΓΩΜΑ» ΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2012
March 9, 2019
ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ;
March 12, 2019
Share

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

ο μισθωτός που έχει συμπληρώσει 15 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (ή έχει συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος Ασφαλιστικός Οργανισμός ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο όριο, έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του) μπορεί να αποχωρήσει από την εργασία του με τη συγκατάθεση του εργοδότη του, οπότε δικαιούται να λάβει το 50% της αποζημίωσης του Ν. 2112/1990.

Πρόκειται για λύση της εργασιακής σύμβασης «κοινή συναινέσει».

Η συγκατάθεση του εργοδότη είναι απαραίτητη προϋπόθεση, και μπορεί να είναι είτε έγγραφη είτε προφορική, ρητή ή και σιωπηρή (εφόσον προκύπτει σαφώς και αναμφίβολα). Σημειωτέον ότι, κατά τη δικαστηριακή νομολογία, τυχόν άρνηση συναίνεσης του εργοδότη στην αποχώρηση του μισθωτού, υπόκειται στις διατάξεις περί κατάχρησης δικαιώματος (ΑΚ 281).