Ωράριο εργασίας σε εμπορικά καταστήματα

Ποια κοινωνικά επιδόματα έρχονται και για ποιους
November 21, 2023
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για εργασιακά θέματα από το LIVE chat του imerisia.gr
November 26, 2023
Ποια κοινωνικά επιδόματα έρχονται και για ποιους
November 21, 2023
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για εργασιακά θέματα από το LIVE chat του imerisia.gr
November 26, 2023
Share
Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, πλήρους ωραρίου, υποχρεούνται σε παροχή εργασίας 40 ώρες την εβδομάδα.

Οι ώρες αυτές μπορούν να κατανέμονται είτε σε 5 ημέρες, ήτοι 8ώρες /ημέρα, είτε σε 6ημέρες και 6 ώρες και 40 λεπτά / ημέρα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4808/2021, απαγορεύεται η ανισομερής κατανομή εργασίας. Ωστόσο, η ανισομερής κατανομή γίνεται δεκτή μόνο σε περιπτώσεις που το ωράριο του καταστήματος δεν είναι σταθερό ως προς τις ώρες λειτουργίας του. Οι ώρες αυτές μπορούν να συμπληρώνονται τόσο σε συνεχές ωράριο όσο και σε σπαστό και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Επισημαίνεται ότι, στο σπαστό ωράριο εργασίας, πρέπει να υπάρχει ενδιάμεσα των τμημάτων του ωραρίου κατ’ ελάχιστον τρίωρη ανάπαυση του εργαζομένου.

Υπάρχει η δυνατότητα όλοι οι εργαζόμενοι να εργάζονται σε πενθήμερο, όλοι οι εργαζόμενοι να εργάζονται σε εξαήμερο ή κάποιοι από αυτούς στην πρώτη περίπτωση και κάποιοι από αυτούς στην δεύτερη περίπτωση. Ο μόνος περιορισμός έγκειται στην ατομική σύμβαση εργασίας του κάθε εργαζόμενου. Αν υπάρχει περιορισμός στη σύμβαση εργασίας του μισθωτού, είναι θεμιτό να υπογραφεί με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου, νέα ατομική σύμβαση εξαρτημένης  εργασίας, με την σχετική πρόβλεψη.

Στα παραπάνω ωράρια εργασίας, μπορεί ο εργαζόμενος να κληθεί να παράσχει υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση. Στην πενθήμερη εργασία, ο εργαζόμενος μπορεί, κατ΄ υποχρέωση απέναντι στον εργοδότη και μετά από σχετική αναγκαιότητα και νύξη του , χωρίς το δικαίωμα να του αρνηθεί, να παράσχει πέντε (5) επιπλέον ώρες/ εβδομάδα υπερεργασία. Η υπερεργασία αυτή αμοίβεται με προσαύξηση 20% του ωρομισθίου. Εάν η απασχόληση του εργαζόμενου ξεπεράσει τις σαράντα πέντε (45) ώρες/ εβδομάδα θεωρείται  υπερωριακή και κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας αμοίβεται με προσαυξημένο το ωρομίσθιο κατά 40%. Αντίθετα, στην 6ήμερη απασχόληση όπου ο κάθε εργαζόμενος πλήρους ωραρίου εργάζεται 6 ώρες και 40 λεπτά / ημέρα, υπάρχει δυνατότητα για υπερεργασία που ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα). Επίσης, υπάρχει  και η δυνατότητα για υπερωριακή απασχόληση πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών / εβδομάδα.

Ωστόσο, για να λάβουν χώρα τα παραπάνω, είναι δύο (2) οι περιορισμοί και για την πενθήμερη αλλά και για την 6ήμερη απασχόληση:

  • Μέγιστος αριθμός εκατόν πενήντα (150) ωρών ετησίως.
  • Μέγιστος αριθμός σαράντα οκτώ (48) ωρών κατά μέσο όρο / τέσσερις (4) μήνες.

Όπως και σε άλλους κλάδους εργασίας, έτσι και στα εμπορικά καταστήματα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παράσχει στον εργαζόμενο διάλειμμα. Ο εργαζόμενος δικαιούται κατ’ ελάχιστον 15 λεπτά και κατά μέγιστο 30 λεπτά, μόλις οι ώρες εργασίας του υπερβούν τις τέσσερις (4). Κατά συνέπεια όπως στην πενθήμερη εργασία με 8 ώρες εργασίας / ημέρα έτσι και στην εργασία των 6 ωρών και 40 λεπτών/ ημέρα, ισχύει η παραπάνω συνθήκη. Ο χρόνος του διαλείμματος δεν θεωρείται εργάσιμος  χρόνος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμπληρώνεται κατά την έναρξη και κατά τη λήξη του ωραρίου του εργαζομένου. Επιπλέον, στο σπαστό ωράριο εργασίας εάν κάποιο τμήμα υπερβεί τις 4 ώρες, όπως αναφέρεται και παραπάνω, αντίστοιχα είναι θεμιτό να παρέχεται στο τμήμα αυτό και διάλειμμα στον εργαζόμενο.

Ο Γιάννης Καρούζος είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και Επικεφαλής της ομάδας των εργατολόγων του Δικηγορικού Γραφείου "Γιάννης Καρούζος & Συνεργάτες"