ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΝ ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ;

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΩΡΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ;
October 7, 2020
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΑΛΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
October 8, 2020
Share

Η υπερωριακή απασχόληση των μισθωτών είναι εκ του νόμου επιτρεπτή για ορισμένες μόνο εργασίες, οι οποίες θεωρούνται ως εξαιρετικές και επείγουσες οπότε και δεν χωρεί αναβολή εκτέλεσής τους.

Ως λόγος που δικαιολογεί την υπερωρία νοείται η επείγουσας  φύσης  εργασία, η εξαιρετική  σώρευση  εργασίας,  η εργασία  κατά τις παραμονές  εορτών,  η προπαρασκευαστική εργασία, η αναπλήρωση χαμένων ωρών  εργασίας. Η υπερωριακή απασχόληση, εφόσον δεν συντρέχει ορισμένος λόγος, είναι παράνομη. Ο μισθωτός, για την παράνομη υπερωριακή εργασία, δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 80%.

Ο υπολογισμός της προσαύξησης γίνεται επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου και όχι επί του νόμιμου. Διευκρινίζεται ότι, η κρίση για την ύπαρξη κάποιου από τους ανωτέρω λόγους, που δικαιολογούν την υπερωριακή απασχόληση, ανήκει πάντοτε στον εργοδότη. Αν τυχόν ο μισθωτός αμφισβητήσει τη συνδρομή αυτού, αρμόδια πλέον να κρίνουν είναι τα πολιτικά δικαστήρια.