ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ;
September 11, 2018
Share

Η εργοδοτική υποχρέωση γεννάται αφότου ο εργαζόμενος το ζητήσει.

Η αίτηση του εργαζόμενου δεν είναι ανάγκη να είναι αιτιολογημένη. Τα στοιχεία που πρέπει να έχει το πιστοποιητικό είναι το είδος και η διάρκεια της εργασίας του εργαζόμενου. Σε περίπτωση δανεισμού του εργαζόμενου ο τελευταίος έχει δικαίωμα να ζητήσει το πιστοποιητικό και από τους δύο εργοδότες του. Ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να προσθέσει στο πιστοποιητικό τυχόν κρίσεις του, που αφορούν στην ηθική προσωπικότητα του εργαζόμενου ή και ακόμη στην επαγγελματική του ικανότητα, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η υποχρέωση για το πιστοποιητικό γεννάται με τη λύση της σχέσης εργασίας, δεν αποκλείεται όμως και στη διάρκεια αυτής.