Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ;

ΑΠΟΥΣΙΑΖΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ;
September 11, 2018
ΠΟΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
September 11, 2018
Share

Ο εργοδότης οφείλει να παρακρατεί τον αναλογούντα φόρο μισθωτών υπηρεσιών,

κατά το χρόνο της πραγματικής καταβολής των αποδοχών του εργαζόμενου που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, έστω κι αν αυτές ανάγονται σε παρελθόντα χρόνο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πλήρωσε στον εργαζόμενο αποδοχές, δε δικαιούται να καταλογίσει στον εργαζόμενο τις τυχόν κυρώσεις που υπέστη από την εν λόγω παράλειψή του, αφού αυτές είναι αποτέλεσμα της δικής του υπαιτιότητας και δε βαρύνουν τον εργαζόμενο.