Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΙ ΓΙΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Share

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών δικαίωσε δύο εργαζομένους που διεκδικούσαν δεδουλευμένες αποδοχές 7 μηνών

και αποζημίωση απόλυσης από την εργοδότρια εταιρεία τους.

Το δικαστήριο έλαβε την απόφαση βασιζόμενο  στο άρθρο 56 του νόμου 4487/2017 που ορίζει ότι η ουσιώδης καθυστέρηση καταβολής αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.