ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩ ΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥ;

ΤΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ?
August 31, 2018
ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΜΙΣΘΟ ΕΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ;
August 31, 2018
Share

Κάθε μισθωτός που υφίσταται βλαπτική μεταβολή των εργασιακών του όρων,

δύναται καταρχάς να αποδεχθεί τη μεταβολή των όρων εργασίας, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση τροποποιητική της αρχικής, με την προϋπόθεση ότι η σύμβαση αυτή δεν αντιβαίνει στα χρηστά ήθη ή σε απαγορευτική διάταξη νόμου. Διαζευκτικά, ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη, οπότε και να αποχωρήσει από την εργασία του αξιώνοντας συγχρόνως και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσής του. Διαφορετικά, μπορεί να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας την εργασία του σύμφωνα με τους όρους προ της μεταβολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η μη αποδοχή από τον εργοδότη της εργασίας του μισθωτού, τον καθιστά υπερήμερο και ως εκ τούτου οφείλει μισθούς υπερημερίας.