Τι άδεια δικαιούμαι ως γονέας

Τεχνητή νοημοσύνη. Ποιο επάγγελμα πλήττεται πρώτο, ποια λιγότερο, τι θα γίνει στην Ελλάδα
May 30, 2024
Πόσο θα αυξηθεί ο μέσος μισθός. Πως ο πληθωρισμός επηρεάζει το μισθό
June 2, 2024
Τεχνητή νοημοσύνη. Ποιο επάγγελμα πλήττεται πρώτο, ποια λιγότερο, τι θα γίνει στην Ελλάδα
May 30, 2024
Πόσο θα αυξηθεί ο μέσος μισθός. Πως ο πληθωρισμός επηρεάζει το μισθό
June 2, 2024
Share

Η γονική άδεια δίνεται κατόπιν αιτήσεως του εργαζόμενου γονέα.

Ο εργαζόμενος γονέας που επιθυμεί να λάβει αυτή την άδεια, πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία έναρξης και λήξης της αιτούμενης άδειας, ενώ πρέπει ο εργαζόμενος γονέας να προσδιορίζει και πόσο διάστημα από την άδεια επιθυμεί να λάβει με ευέλικτο τρόπο και πόσο κανονικά. Αυτή την άδεια που αιτείται, πρέπει να την έχει γνωστοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της γονικής άδειας (εκτός έκτακτων λόγων).

Ο εργαζόμενος προκειμένου να λάβει την άδεια, και να είναι δεκτή αυτή, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως το να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις, εργασία στον ίδιο εργοδότη (εκτός αντίθετης συμφωνίας). Άλλη μία προϋπόθεση είναι, να αιτείται άδεια για τέκνο που δεν είναι μεγαλύτερο των οκτώ (8) ετών.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι που αιτούνται την άδεια απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, τότε πρέπει εκτός των λοιπών προυποθέσεων, να υποβάλλουν κοινή δήλωση, που να καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος.

Η διάρκεια της γονικής άδειας που αιτούνται οι εργαζόμενοι είναι τέσσερις (4) μήνες και χορηγείται σ’ αυτούς συνεχόμενα, τμηματικά ή με άλλο ευέλικτο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τα μέρη, όπως ενδεικτικά με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, χορηγείται άδεια από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Σε κάθε περίπτωση, εντός ενός (1) μήνα άπαξ και υποβληθεί η αίτηση του εργαζόμενου γονέα για χορήγηση της άδειας, πρέπει να απαντηθεί αυτή από τον εργοδότη. Κατά κανόνα αυτή πρέπει να γίνει δεκτή για το αιτούμενο διάστημα, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης. Σε αυτή τη περίπτωση, ο ως άνω σοβαρός λόγος αναβολής χορήγησης της γονικής άδειας στον αιτούμενο χρόνο, θα πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως. Πάντως σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν διαταράσσεται σοβαρά η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, η γονική άδεια πρέπει να χορηγηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου ο εργαζόμενος γονέας την αιτηθεί.

Αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, πολύτεκνων και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης τέκνων, καθώς και γυναικών μετά την άδεια μητρότητας και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, χορηγούνται κατά προτεραιότητα. Επίσης, κατά προτεραιότητα χορηγούνται όσες γίνονται λόγω νοσηλείας ή ασθένειας του παιδιού ή λόγω αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας συζύγου, συντρόφου συμβίωσης, συγγενούς, γονέων παιδιών διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων, καθώς και γονέων έπειτα από πρόωρο τοκετό.

Δικηγόρος Εργατολόγος