Η έλλειψη βιβλιάριου υγείας και η ακυρότητα της σύμβασης εργασίας

Ποιες αξιώσεις και τι είδους κυρώσεις μπορούν να στοιχειοθετηθούν σε βάρος εργοδότη ο οποίος παραβιάζει κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων;
June 13, 2024
Ιστορικό προηγούμενο σε κενές θέσεις εργασίας. Σε ποιους τομείς
June 16, 2024
Ποιες αξιώσεις και τι είδους κυρώσεις μπορούν να στοιχειοθετηθούν σε βάρος εργοδότη ο οποίος παραβιάζει κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων;
June 13, 2024
Ιστορικό προηγούμενο σε κενές θέσεις εργασίας. Σε ποιους τομείς
June 16, 2024
Share

Υπάρχουν εργαζόμενοι, που πρέπει στο χώρο εργασίας τους, να έχουν εφοδιαστεί με βιβλιάριο υγείας και στο οποίο να βεβαιώνεται ότι μπορούν να εργαστούν και ότι δεν πάσχουν από νόσημα που θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία κανενός.

Μάλιστα, οι εν λόγο εργαζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλονται σε συχνές εξετάσεις και να θεωρείται το βιβλιάριό τους μετά από ένα έτος από την έκδοσή του ή νωρίτερα εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Διαφορετικά η σύμβαση εργασίας με εργαζόμενο χωρίς βιβλιάριο υγείας ή με μη θεωρημένο βιβλιάριο, έχει κριθεί ως άκυρη σύμβαση. Η ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας και η έγκυρη θεώρηση αυτού, είναι ένα ζήτημα που εξετάζει αυτεπάγγελτα το δικαστήριο και το οποίο αποβλέπει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Πρόσφατη δε απόφαση του Αρείου Πάγου, σε αναίρεση που ασκήθηκε σ’ αυτό ως αρμόδιο δικαστήριο έκρινε το ζήτημα της άκυρης σύμβασης λόγω έλλειψης βιβλιαρίου υγείας. Το άρθρο 14 της Αιβ/11261 της 14.12.1981/8.2.1982 αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και το άρθρο 14 της Αιβ/8577/1983 αποφάσεως του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ορίζουν ότι, «Όσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, είτε ως ειδικοί επαγγελματίες, είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών, ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε ξενοδοχεία, δημόσια λουτρά, καθαριστήρια, κομμωτήρια, κουρεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο Κοινό, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με Βιβλιάριο Υγείας, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα (φυματίωση, τραχώματα, έκδηλες δερματοπάθειες, σύφιλη, κ.λπ.) και δεν είναι φορέας εντερικών παθογόνων μικροβίων και παρασίτων. Οι γυναίκες ή άλλα πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα συνοδού θαμώνων σε μπαρ, καμπαρέ, εντευκτήρια και άλλα παρόμοια καταστήματα για κατανάλωση ποτών (κονσομετρίς), οφείλουν να έχουν εφοδιασθεί με το ανωτέρω Βιβλιάριο Υγείας και να υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, που κατά την κρίση της και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας επιβάλλει η Υγειονομική Υπηρεσία»

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Αρείου Πάγου διατύπωσε την κρίση ότι ενώ οι εργαζόμενες είχαν προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εφοδιασμένες με το αναγκαίο βιβλιάριο υγείας, πάσχοντας οι συμβάσεις τους από ακυρότητα. Συνεπώς, οι άκυρες συμβάσεις εργασίας επιφέρουν ακυρότητα και στη στηριζόμενη αγωγή τους που βασίζεται στις άκυρες συμβάσεις τους.

Συμπερασματικά, στην Ελληνική έννομη τάξη και νομολογία προβλέπεται για την εργασία κάποιου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή και σε ειδικές περιπτώσεις επιχειρήσεων, όπου η εργατική νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτικά το βιβλιάριο εργασίας και υγείας των εργαζομένων (για παράδειγμα σε ξενοδοχειακές μονάδες), απαιτείται επιπλέον και η έκδοση πιστοποιητικού υγείας.

Δικηγόρος Εργατολόγος