Πώς ο καύσωνας αλλάζει τα δεδομένα στην εργασία

Νέος πληθωρισμός: πόσο επηρεάζει τη ζωή μας
June 11, 2024
Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
June 12, 2024
Νέος πληθωρισμός: πόσο επηρεάζει τη ζωή μας
June 11, 2024
Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα
June 12, 2024
Share

Οι αφόρητες καιρικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα λόγω του καύσωνα που έκανε και φέτος την παρουσία του, προκαλούν αλλαγές στο εργασιακό τοπίο, με βάση πρόσφατες διαβουλεύσεις στο Υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα, εφόσον η θερμοκρασία αυξηθεί έντονα τις επόμενες ημέρες, το υπουργείο θα προχωρήσει σε υποχρεωτική παύση εργασιών για εξωτερικές εργασίες και delivery από τις 12.00 το μεσημέρι ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο επιλογής της τηλεργασίας. Στο μεταξύ, συγκεκριμένους ελέγχους για την καταπόνηση των εργαζομένων, λόγω καύσωνα, ξεκινάει το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Έχουν ήδη δοθεί εντολές σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις και οι επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας είναι σε επιφυλακή για τον έλεγχο τυχόν καταγγελιών. Μάλιστα στις περιπτώσεις έκθεσης εργαζομένων σε περιβάλλοντα υψηλής θερμικής καταπόνησης, οι επιθεωρητές προχωρούν κυρίως σε άμεση παύση των εργασιών και κατά περίπτωση σε επιβολή προστίμων από 500 ευρώ.

Ενδεικτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις λόγω καύσωνα είναι τα ακόλουθα:

  1. Διαλείμματα: Οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων
  2. Προγραμματισμός Εργασιών: Εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση, κατά το δυνατόν, σε ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών.
  3. Μείωση ή παύση της απασχόλησης: Μείωση ή παύση εργασιών σε θερμικά επιβαρυμένους χώρους όπως μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγεία κ.λπ., μεταξύ των ωρών 12.00-16.00.
  4. Διαμόρφωση χώρων διαλείμματος: Δημιουργία κατάλληλων χώρων διαλείμματος εξοπλισμένων με σύστημα κλιματισμού, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον Ιατρό Εργασίας και εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ως προς τις εργασίες, που εξ αντικειμένου πραγματοποιούνται υπαίθρια, συμπεριλαμβανομένων και όσων αφορούν τις ψηφιακές πλατφόρμες, θα πρέπει να προβλεφθούν τα ακόλουθα:

  1. Κατάλληλα καλύμματα και προστατευτικά μέσα: Παροχή κατάλληλων καλυμμάτων κεφαλής και προστατευτικών μέσων δέρματος.
  2. Σκιερά μέρη για διαλείμματα: Διαμόρφωση ή επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.
  3. Στέγαστρα για εργασίες: Διαμόρφωση ή επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση εργασιών, όπου αυτό είναι δυνατόν.
  4. Προγραμματισμός εργασιών: Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.
  5. Μείωση απασχόλησης ή παύση εργασιών: Μείωση της απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00 σε χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο (εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, διανομή και μεταφορά προϊόντων-delivery).
  6. Ειδική πρόβλεψη για τις εγκαταστάσεις χυτηρίων και μεταλλουργίες

Δικηγόρος Εργατολόγος

Διαβάστε και το παρακάτω σχετικό άρθρο:

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα