ΠΟΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ;
September 11, 2018
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΑΝ ΛΗΞΕΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ;
September 11, 2018
ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙ;
September 11, 2018
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΑΝ ΛΗΞΕΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ;
September 11, 2018
Share

Χρόνο προϋπηρεσίας αποτελεί ο συνολικός χρόνος

κατά τον οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ η εργασιακή σχέση. Έτσι, συνυπολογίζονται στο χρόνο αυτό και ο χρόνος που ο εργαζόμενος δεν παρείχε πραγματικές υπηρεσίες, όπως ο χρόνος της άδειας αναψυχής, ο χρόνος της επίεχεσης εργασίας, της νόμιμης απεργίας, της διαθεσιμότητας, της εκ περιτροπής εργασίας, της μερικής απασχόλησης, της στράτευσης, του δανεισμού των υπηρεσιών του εργαζόμενου σε τρίτο εργοδότη.

ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.