ΑΠΟΥΣΙΑΖΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΜΗΝΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑ;

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ;
September 11, 2018
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;
September 11, 2018
Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΟΥ. ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ;
September 11, 2018
Share

Καταρχήν, βραχείας διάρκειας ασθένεια είναι αυτή που διαρκεί

ένα μήνα για όσους έχουν προϋπηρεσία πλέον των 4 ετών,  τέσσερις μήνες για όσους έχουν προϋπηρεσία άνω των 10 ετών και έξι μήνες για όσους έχουν προϋπηρεσία άνω των 15 ετών. Η κρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι η υπέρβαση των ανωτέρω ορίων δεν επιφέρει από μόνη της τη λύση της εργασιακής σύμβασης. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτόματα να θεωρήσει ο εργοδότης ότι ο εργαζόμενος παραιτήθηκε.

Ο Δικαστής, αν αυτό συμβεί και προσφύγει ο εργαζόμενος, θα κρίνει με βάση τις αρχές της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, το βαθμό της υπαιτιότητας του εργαζόμενου και τις ειδικές συνθήκες, αν η αποχή αυτή από την εργασία συνιστά κατά αντικειμενική κρίση, δηλάδή ανεξάρτητα από την πρόθεση του εργαζόμενου να λύσει τη σύμβαση εργασίας του, σιωπηρή δήλωσης βούλησης να λύσει τη σύμβαση εργασίας του.