ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ. ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ;

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
September 11, 2018
ΕΠΕΣΤΡΕΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ;
September 11, 2018
Share

Η περίπτωση αυτή αποτελεί διάλυση της επιχείρησης

που οφείλεται σε περιστατικό ανωτέρας βίας. Το γεγονός αυτό δεν επιδρά στη λύση της εργασιακής σχέσης. Θα πρέπει ο εργοδότης να καταγγείλει τις εργασιακές συμβάσεις. Αν όμως αυτός δεν είναι ασφαλισμένος κατά του περιστατικού αυτού, δηλαδή της πυρκαγιάς, τότε απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της σχετικής αποζημίωσης στον εργαζόμενο που καταγγέλλει την εργασιακή του σύμβαση. Εάν όμως ο ίδιος είναι ασφαλισμένος για το περιστατικό αυτό, τότε είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον εργαζόμενο που απολύει τα 2/3 της διακιούμενης νόμιμης αποζημίωσης.