ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣ
September 11, 2018
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ. ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ;
September 11, 2018
Share

Ο Θάνατος του εργοδότη δεν προκαλεί καταρχήν τη λύση της εργασιακής σχέσης.

Εκτός αν ο εργοδότης και ο εργαζόμενος είχαν αποβλέψει με τη σύμβαση εργασίας στο πρόσωπο του εργοδότη. Όταν δηλαδή, το αντικείμενό της ήταν η παροχή προσωπικών υπηρεσιών του εργαζόμενου σε συγκεκριμένο εργοδότη π.χ. στις περιπτώσεις εργασίας από νοσοκόμο σε ασθενή, από δάσκαλο, από ιδιαιτέρα εργαζόμενη κλπ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η εργασιακή σχέση συνεχίζεται από τους κληρονόμους του εργοδότη. Συμβαίνει όμως πολλές φορές ακόμη και στην πρώτη των προαναφερομένων περιπτώσεων το Δικαστήριο να επιδικάζει εύλογη αποζημίωση στον εργαζόμενο, την οποία οφείλουν να καταβάλλουν οι κληρονόμοι.