ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: ΑΝ ΛΗΞΕΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ;
September 11, 2018
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ
September 11, 2018
ΠΟΤΕ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ;
September 11, 2018
Share

Αν ο εργοδότης στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου

παραλείψει να εκδηλώσει την κρίση του για την καταλληλότητα ή όχι του εργαζόμενου, συνεχίζει όμως να δέχεται τις υπηρεσίες του, τότε συνάγεται ότι έχει κρίνει αυτόν ως κατάλληλο και η σύμβαση εργασάις -έστω και σιωπηρά- τακτοποιείται ως αορίστου χρόνου. Όταν η διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου έχει προσδιοριστεί επακριβώς, ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα να λήξει πρόωρα τη σύμβαση.