Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
September 11, 2018
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
September 11, 2018
Share

Για την εφαρμογή του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας

η διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή με το σύνολο αυτών, όταν δεν υφίσταται συνδικαλιστική οργάνωση, δεν αποτελεί μία τυπική προϋπόθεση, την οποία μάλιστα ο εργοδότης  μπορεί να αποφύγει, αν δει εκ των προτέρων ότι δεν μπορεί να έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα στη συναίνεση των εργαζομένων του στο σύστημα αυτό.

Αν μονομερώς ο εργοδότης επιβάλλει το σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας, χωρίς διαβούλευση με τους εργαζομένους του, χωρίς την από μέρους του παράθεση και χορήγηση όλων των στοιχείων αναγκαίων για την πληροφόρησή τους, η εκ περιτροπής εργασία είναι άκυρη και οι εργαζόμενοι δικαιούνται αμοιβής για κανονική απασχόληση.