ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ;

ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
September 11, 2018
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ S. CAMUSSO, Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, CGIL
September 11, 2018
Share

Πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης

έκρινε ότι  εργαζόμενος που εκπαιδεύτηκε από εταιρεία ως πιλότος για να απασχοληθεί στις υπηρεσίες της και στους δύο μήνες αποχώρησε από τη θέση του, δεν οφείλει να επιστρέψει τα έξοδα εκπαίδευσής του. Κρίθηκε ότι αυτό ανήκε στο επιχειρηματικό ρίσκο της εταιρείας. Βέβαια θυμίζουμε ότι σε μία τέτοια περίπτωση, αν είχε υπογραφεί σχετική σύμβαση εργασίας που να προέβλεπε επιστροφή ποσού εκπαίδευσης από τον εργαζόμενο που αποχωρεί… τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.