ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΟΥ.

ΜΟΝΤΡΕΑΛ: ΤΟ ELDORADO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥΣ.
September 11, 2018
Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
September 11, 2018
Share

Το άρθρο 728 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

προβλέπει συγκεκριμένες απαιτήσεις που μπορούν να επιδικασθούν προσωρινά  – και μέχρι την εκδίκαση της τακτικής αγωγής για τη διεκδίκησή τους – με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Μεταξύ των απαιτήσεων αυτών είναι και α) οι καθυστερούμενες τακτικές αποδοχές που οφείλονται από την παροχή εργασίας και β) οι μισθοί υπερημερίας εξαιτίας της παράνομης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Μάλιστα οι απαιτήσεις από τις δύο ανωτέρω αιτίες εξαιρούνται ρητά και από τον κανόνα (άρθρο 729) που προβλέπει, ότι το ποσό που επιδικάζεται προσωρινά δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το μισό της πιθανολογούμενης απαίτησης. Αυτή η τελευταία πρόβλεψη είναι που καταδεικνύει περίτρανα και τη σημασία που αποδίδει ο νομοθέτης για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση των απαιτήσεων των εργαζομένων σε σύγκριση με απαιτήσεις από άλλες αιτίες.

Καθίσταται δε αντιληπτό, ότι η αξιοποίηση της ανωτέρω δυνατότητας των εργαζομένων για την εξασφάλιση των απαιτήσεών τους μέχρι την εκδίκαση της τακτικής αγωγής τους, έχει γίνει πλέον πιο επίκαιρη και αναγκαία από ποτέ, δεδομένης τόσο της προσωπικής τους οικονομικής δυσπραγίας (οικονομική ανακούφιση με την απολαβή μέρους των οφειλομένων όσο οι περισσότεροι εξ αυτών παραμένουν άνεργοι), όσο και της περισσότερο από ποτέ πιθανής διακοπής της δραστηριότητας του εργοδότη (απολαβή μέρους των αποδοχών πριν υπαχθούν σε μακροχρόνιες διαδικασίες ενδεχόμενης αποζημίωσης από την πτωχευτική περιουσία).