ΠΟΤΕ ΧΑΝΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ;

ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
September 11, 2018
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΟΥΝ. ΧΑΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ;
September 11, 2018
Share

Όπως έχουμε ξαναγράψει, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει τις διατυπώσεις του νόμου

(έγγραφος τύπος, καταβολή αποζημίωσης κλπ.) για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία καθίσταται άκυρη. Η που προβλέπει ο νόμος για την άσκηση αγωγής με αντικείμενο την αναγνώριση της ανωτέρω ακυρότητας είναι τρίμηνη και αρχίζει από την ημέρα της καταγγελίας, στις περιπτώσεις δε της καταγγελίας με προθεσμία από το χρόνο λήξης της προθεσμίας. Ωστόσο, τα τελευταία έτη παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη της τμηματικής καταβολής (σε δόσεις) της οφειλόμενης νόμιμης αποζημίωσης. Στην περίπτωση λοιπόν της τμηματικής καταβολής, η προθεσμία για την άσκηση της ανωτέρω αγωγής αρχίζει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο κατέστη απαιτητή η κάθε δόση και ισχύει αυτοτελώς για κάθε μία από αυτές. Και αυτό διότι η μη έγκαιρη καταβολή οποιασδήποτε από τις οφειλόμενες δόσεις της αποζημίωσης καθιστά τον εργοδότη υπερήμερο ως προς την καταβολή της και συνακόλουθα την καταγγελία της σύμβασης εργασία άκυρη.